Privacyverklaring

Dé Energieke Trouwfotograaf, gevestigd aan Grotestraat 209, 5151BL Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://www.deenergieketrouwfotograaf.nl
Adres: Grotestraat 209, 5151BL Drunen
Telefoonnummer: +316 34 13 19 12
KVK-Nummer: 77815696

Jaentien Scheutjens-Brienen is de Functionaris Gegevensbescherming van Dé Energieke Trouwfotograaf. Zij is te bereiken via info@deenergieketrouwfotograaf.nl

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dé Energieke Trouwfotograaf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Dé Energieke Trouwfotograaf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dé Energieke Trouwfotograaf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, tenzij er verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De gegevens die wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat u aan ons hebt gestuurd middels het contactformulier, worden binnen 5 jaar na onze laatste correspondentie met u verwijderd.

De gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met u worden tenminste voor de duur van de overeenkomst verwerkt. Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens nog voor een periode van 5 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en Social Media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin uw foto’s met eventueel uw naam of Social Media account. Ik zal hiervoor altijd van te voren toestemming aan u vragen. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn portfolio, totdat u een verzoek doet tot verwijdering. Wanneer u bij het aangaan van de overeenkomst heeft aangegeven, dat u wenst dat ik uw foto’s of bepaalde foto’s NIET gebruik voor mijn portfolio, dan zal ik dat uiteraard niet doen en heeft deze alinea op u geen toepassing.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dé Energieke Trouwfotograaf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dé Energieke Trouwfotograaf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dé Energieke Trouwfotograaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deenergieketrouwfotograaf.nl.

Dé Energieke Trouwfotograaf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dé Energieke Trouwfotograaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@deenergieketrouwfotograaf.nl

Links

Op onze website zult u links of Social Media buttons naar externe websites aantreffen. Door op een link of button te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.